ΜΒΙLOGOgrayHandmade Carpets

MBI on FaceBookMBI on TwitterMBI on Google PlusMBI on PinterestMBI on YouTube  
Basket/Cart |  Login/Logout  |  Register  |  Favorites |  Contact

Call us at  2310 436 215

                                      

Κατακευαστικές ιδιαιτερότητες των Νομαδικών Χαλιών


Σε μερικά χαλιά, κυρίως νομαδικά, εμφανίζονται λωρίδες διαφορετικού χρώματος στην ύφανση τους, αυτό συμβαίνει καθώς κατά την διαδικασία βαψίματος του μαλλιού, αναλόγως της ποιότητάς του απορροφάται διαφορετικά το χρώμα. Ο κατασκευαστής δεν το βλέπει παρά στο τελικό πλύσιμο όπου και το χαλί παίρνει την τελική του όψη.
Μικρές ανεπαίσθητες λωρίδες πολλές φορές “ζωντανεύουν” ένα χαλί, οι μεγάλες όμως αντιθέσεις στο χρώμα θεωρούνται ενοχλητικές και μειώνουν την αξία ενός χαλιού.

Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται Abrash ,η λέξη προέρχεται από την γλώσσα Farsiκαι σημαίνει ¨ συννέφιασμα ¨

Επίσης η ύφανση και το σχήμα των νομαδικών χαλιών μπορεί να αποκλίνουν από το προσδοκώμενο, καθώς κατασκευάζονται υπό απλές συνθήκες και σε λυόμενους αργαλειούς.

Παρά την φυσικότητα των παραπάνω φαινομένων, η επιχείρηση μας προσπαθεί να τα εξαλείψει στο μέτρο του δυνατού επιλέγοντας χαλιά ανώτερης ποιότητας, χωρίς ψεγάδια, θέτοντας αυστηρά κριτήρια.

Άλλες πληροφορίες

Για πολλά χρόνια τα νομαδικά χαλιά ήταν μια έξυπνη αγορά με χαμηλή τιμή. Είναι όμως δυστυχώς γεγονός πως αυτό αλλάζει χρόνο με το χρόνο. Η προσφορά γνήσιων νομαδικών χαλιών συνεχώς φθίνει με αποτέλεσμα οι τιμές να ανεβαίνουνε. Πολλοί σημερινοί νομάδες δεν μετακινούνται πλέον συνεχώς όπως παλιά, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η νομαδική παράδοση και κουλτούρα να αλλάζει. Τα χαλιά και τα κιλίμια συνεχίζουν βέβαια να αποτελούν σημαντικό στοιχείο της ζωής τους. Τα υλικά που χρησιμοποιούν τα κατασκευάζουν μόνοι τους και οι αργαλειοί είναι συνήθως οριζόντιοι και λυόμενοι.
Δεν χρησιμοποιούν προσχέδιο αλλά πλέκουν από μνήμης τα επηρεασμένα από το περιβάλλον τους σχέδια που τους έχουν παραδοθεί από γενιά σε γενιά.

 

 

About weave and colors of nomadic carpets


Some carpets, mostly nomadic, have stripes of another colour in the weaving. This happens because every wool quality absorbs different the colour, but the weaver does not see it before the final wash, where the carpet gets its final appearance.
Small subtle stripes many times "give live" to a carpet, but large contrasts in colour are considered annoying and reduce the value of a carpet.

This phenomenon is called abrash, a word derived from the word rash in Fars language (mean cloudiness).

Also the form of nomadic carpets may be a little crooked as they are made under simple conditions and on foldable-not stable looms.

Despite the naturalness of these phenomena, our company tries to eliminate them as far as possible and selects mainly high quality carpets without flaws, with very strict criteria

Other information’s

Nomadic carpets were for many years a smart purchase with a low price. But it is unfortunately a fact that this changes every year. The offer of original nomadic carpets continuously decreases with the result that prices go up. Many current nomads are no longer move continuously as before, this has results in the nomadic tradition and culture. The carpets and rugs of course continue to be an important element of their lives. The materials used are homemade and the looms are usually horizontal and foldable.
They do not use a drawing of the carpet, but they weave by memory.

The Designs are influenced by their environment and they have been handed over from generation to generation.

 

 

Recommended

Buchara 256 x 173
Buchara 256 x 173
770 €
1090 €
Nain Kaschmar 245 x 166
Nain Kaschmar 245 x 166
765 €
1430 €
Himali 240 x 170
Himali 240 x 170
1250 €
2020 €
Ziegler 131 x 80
Ziegler 131 x 80
150 €
460 €
China Silk Φ183
China Silk Φ183
2490 €
3285 €
Kodari Jumble 240 x 170
Kodari Jumble 240 x 170
1300 €
1660 €
Persian Tabriz 251 x 196
Persian Tabriz 251 x 196
5400 €
7960 €
Sarough 219 x 178
Sarough 219 x 178
1400 €
2800 €
Kashmir Silk 153 x 94
Kashmir Silk 153 x 94
1000 €
1500 €
Ghashghai 222 x 126
Ghashghai 222 x 126
590 €
720 €
Persiandesign Φ 180
Persiandesign Φ 180
1250 €
1950 €
China Silk 154 x 92
China Silk 154 x 92
800 €
1080 €
Ziegler 233 x 176
Ziegler 233 x 176
850 €
1840 €
Atlas 245  x 150
Atlas 245 x 150
500 €
1250 €
Xian Bear 180 x 135
Xian Bear 180 x 135
385 €
480 €
Kandahar 257 x 188
Kandahar 257 x 188
2180 €
3630 €
Gabbeh Persian 120 x 88
Gabbeh Persian 120 x 88
250 €
410 €
Patchwork 240 x 170
Patchwork 240 x 170
760 €
976 €
Kodari Bricksl 240 x 170
Kodari Bricksl 240 x 170
1200 €
1328 €
Sumak Silk 300 x 198
Sumak Silk 300 x 198
1500 €
2680 €
Pile 219 x 139
Pile 219 x 139
375 €
670 €
Persian Tabriz 299 x 73
Persian Tabriz 299 x 73
1600 €
2950 €
Bidjar floral 246 x 200
Bidjar floral 246 x 200
3500 €
6000 €
Ushak Mamluk 273 x 187
Ushak Mamluk 273 x 187
1690 €
2265 €